Ruotsinkieliset

Geroconin kautta voi tilata vanhuuteen, iäkkäiden hoitoon ja muistelemiseen liittyvää kirjallisuutta. Joidenkin teosten hinta on vapaaehtoinen: tällaisten kirjojen hinnan tilaaja voi itse määrätä, mutta aina tulee maksaa jokaisesta kirjasta laskutus- ja postimaksu.

 

Kirjoja voi tilata joko suoraan Geroconilta:

  • toimisto[at]gerocon.fi
  • 040-7244604

tai Sirkka-Liisa Kivelältä:

  • sirkiv[at]utu.fi
  • 040-5039151

Klikkaa tästä avataksesi valmiin kirjatilausviestin

Ilmoita tilauksessa:

  • Haluamasi kirjat ja niiden lukumäärät
  • Vastaanottajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti yhteydenpitoa varten
  • Tilauksen toimitusosoite

 

Tilauksen jälkeen maksu on suoritettava tilisiirtona Geroconin tilille. Tilaus postitetaan vasta, kun maksusuoritus on tehty. Tilitiedot:

  • Vastaanottaja Gerocon Oy
  • Ålandsbanken FI42 6601 0001 1700 91, BIC: AABAFI22
  • Viestikohtaan tilattujen kirjojen nimet

 

Sirkka-Liisa Kivelä

Ur depression i balans – Ett gott liv vid äldre år

I denna bok behandlar professor Sirkka-Liisa Kivelä de psykiaka förändringar som kommer med åldern, symptom av olika slag vid depression i hög ålder och principerna för hur depression diagnostiseras. Åldrande och personer i hög ålder har själva möjlighet att förhindra att bli drabbande av en depression bl.a. genom motion, deltagande i aktiviteter och genom att minnas sitt liv.

 

Boken är ämnad för vårdpersonal och läkare som deltar i åldringsvård samt förvårdstuderande. Den guidar även den åldrande och dennes närstående till att på egen hand främja det psykiska välmåendet på äldre dagar. Översättning: Henrik och Tom Appelqvist.

 

Kirjapaja 2011. Hinta: 25 € (sis. ALV) + 5 €

 

Sirkka-Liisa Kivelä, Sari Vaapio,

Barbro Gustafsson ja Leif Jansson

Äldre idag

Fasar du för att bli gammal i dagens Finland? Diskussionen om servicen inom äldrevården har under senare år väckt en livlig diskussion. Med hjälp av denhär boken kan läsaren uppleva verkligheten såsom den uppfattas av dem som har personlig erfarenheter av vården. Autentiska, ibland skrämmande bilder av vården, engagerar läsaren.

 

Boken är avskedd för alla som är intresserade av äldreomsorg och åldringsvård och för dem som arbetar inom vården. Man har nytta av boken även inom den praktiska undervisningen och vid planeringen av utbildningen.

 

Suomen senioriliike ry 2011. Hinta: "Määritä itse" + 5 €

 

Sirkka-Liisa Kivelä

Vi äldre människor och våra mediciner

Åldrandet leder till att uppsjälkningen och utsöndringen av många läkemedel blir långsammare. Gamla människor får lättare störreneffekter av läkemedel än yngre. Behandlingen av kroniska sjukdomar hos personer i hög ålder innebär användning av till och med flera läkemedel samtidigt, vilket ökar riskerna för sörande samverkan av mediciner. Vid läkemedelskurer för ålderstigna finns det många speciella drag, vilka det är skäl för alla att ha kännedom om.

 

Texten är översatts till svenska av specialisten i allmänmedicin, familjeläkaren Henrik Appelqvist och hum. kand. Tom Appelqvist.

 

Kirjapaja 2010. Hinta: 30 € (sis. ALV) + 5 €

 

Sirkka-Liisa Kivelä

Styrka och kraft ur sömnen – God sömn vid äldre år

I denna bok berättar professor Sirkka-Liisa Kivelä om hur sömnen ändrar sin karaktär då man blir äldre och om den normala sämnen hos äldre personer, om orsakerna till sömnlöshet och andra sömnstörningar, om de undersökningar som behövs för att konstatera dessa samt om de medicinfria behandlingsformerna och även om mediciner mot sömnlöshet. Hon visar metoder för avvänjing av benzodiazepiner eller mediciner som inverkar på likartat sätt och beskriver den positiva inverkan som medicinaväjningen har beträffande själslig spänst, balans och sömnkvalitet.

 

Boken är avsedd för åldrande, de till åren komna och deras anhöriga samt vårdarbetare, vilka får kunskap och konkret handledning beträffande sömnverkstadsverksamheten, rådgivnings- och handledningshjälp samt hur ordnar med läkemedelsavvänjing inom äldreomsorgen. Översätt av Henrik och Tom Appelqvist.

 

Kirjapaja 2007. Hinta: 25 € (sis. ALV) + 5 €