Kirjat

Geroconin kautta voi tilata vanhuuteen, iäkkäiden hoitoon ja muistelemiseen liittyvää kirjallisuutta. Joidenkin teosten hinta on vapaaehtoinen: tällaisten kirjojen hinnan tilaaja voi itse määrätä, mutta aina tulee maksaa jokaisesta kirjasta 5 euron laskutus- ja postimaksu.

 

Kirjoja voi tilata joko suoraan Geroconilta:

  • toimisto[at]gerocon.fi
  • 040-7244604

tai Sirkka-Liisa Kivelältä:

  • sirkiv[at]utu.fi
  • 040-5039151

Klikkaa tästä avataksesi valmiin kirjatilausviestin

 

Ilmoita tilauksessa:

  • Haluamasi kirjat ja niiden lukumäärät
  • Vastaanottajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti yhteydenpitoa varten
  • Tilauksen toimitusosoite

Tilauksen jälkeen maksu on suoritettava tilisiirtona Geroconin tilille. Tilaus postitetaan vasta, kun maksusuoritus on tehty. Tilitiedot:

  • Vastaanottaja Gerocon Oy
  • Ålandsbanken FI42 6601 0001 1700 91, BIC: AABAFI22
  • Viestikohtaan tilattujen kirjojen nimet

 

Sirkka-Liisa Kivelä

Hyviä vuosia – Arvokas ja turvallinen ikääntyminen

Millaisia ovat hyvän ja tasapainoisen vanhenemisen mahdollisuudet tänään? Mistä muodostuu ikäihmisen elämänlaatu? Kuinka valmistautua omaan ja läheistensä vanhuuteen?

 

Sirkka-Liisa Kivelä kertoo, miten vanhuuden hyvinvointiinsa ja elinoloinhinsa voi vaikuttaa omilla ratkaisuillaan. Niin fyysisen kunnon, muistin, kuin mielialankin kannalta tärkeitä ovat elämäntavat. Omaa asumista ja hoitoa kannattaa suunnitella jo etukäteen, kun voimat siihen riittävät. Myös tieto ikääntymisestä ja tarjolla olevista palveluista lisää turvallisuutta ja auttaa vanhenemaan tasapainoisesti.

 

Kirjapaja 2012. Hinta: 20 € (sis. ALV) + 5 €

 

Sirkka-Liisa Kivelä ja Sari Vaapio

Vanhana tänään

Pelkäätkö vanhenemista? Ikääntyneiden palvelut ja vanhustenhoito ovat herättäneet vilkasta keskustelua viime vuosina. Tämän kirjan avulla lukija voi kokea tilanteen sellaisena kuin se todella on, kansalaisten omien kuvausten kautta. Heidän kertomuksissaan omaisten hyvä ja huono hoito vuorottelevat. Autenttiset, osin järkyttävätkin kuvaukset tempaavat lukijan mukaansa.

 

Kirja on tarkoitettu kaikenikäisille ikääntymisestä ja iäkkäiden hoidosta sekä palveluista kiinnostuneille ja niiden parissa työskenteleville. Kirjasta on hyötyä myös koulutuksen suunnittelussa ja käytännön opetuksessa.

 

Suomen senioriliike ry 2011. Hinta: "Määrittele itse" + 5 €

 

Sirkka-Liisa Kivelä

Depressiosta tasapainoon – Hyvä elämä iäkkäänä

Tässä kirjassaan professori Sirkka-Liisa Kivelä kertoo ikääntymiseen liittyvistä psyykkisistä muutoksista, iäkkäiden masennustilojen oireiston monimuotoisuudesta ja depressioiden tunnistamisen periaatteista. Kirjassa tuodaan esille ikääntyvien ja iäkkäiden omia mahdollisuuksia ehkäistä masennuksen puhkeamista mm. liikunnan, osallistumisen ja muistelemisen kautta.

 

Kirja on tarkoitettu vanhustenhoitoon osallistuville hoitotyöntekijöille ja lääkäreille sekä opiskelijoille. Monet kirjan luvuista ohjaavat myös ikääntyvää itseään ja hänen omaisiaan hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Kirjapaja 2009. Hinta: 20 € (sis. ALV) + 5 €

 

Sirkka-Liisa Kivelä

Me, ikääntyminen ja lääkkeet

Tässä kirjassa kerrotaan ikääntymisen vaikutuksista elimistön tasapainoon ja lääkehoitojen vaikutuksista iäkkäiden elimistöön. Myös lääkkeettömiä hoitoja käsitellään. Iäkkäiden lääkehoidot vaativat asiantuntemusta, mutta tämän kirjan avulla kuka tahansa voi myös itse vaikuttaa hoitojen onnistumiseen.

 

Koska eri lääketehtaat valmistavat lääkkeensä omilla kauppanimillään samoista lääkeaineista, tähän kirjaan on laadittu lukijan avuksi taulukot, joissa on kerrottu myös kaupalliset nimet, joilla lääkkeitä myytiin Suomessa vuonna 2005.

 

WSOY 2009. Hinta: 25 € (sis. ALV) + 5 €

 

Sirkka-Liisa Kivelä

Voimavaroja unesta – Hyvä uni iäkkäänä

Tässä kirjassaan professori Sirkka-Liisa Kivelä kertoo unen muutoksista vanhetessa ja iäkkäiden tavanomaisesta unesta, unettomuuden ja muiden unihäiriöiden syistä, niiden toteamiseksi tarvittavista tutkimuksista sekä unettomuuden lääkkeettömistä hoidoista ja lääkehoidoista. Hän esittää keinoja vieroittautua bentsodiatsepiineista tai niiden tavoin vaikuttavista lääkkeistä ja kuvaa lääkevieroituksen myönteisistä vaikutuksista virkeyteen, tasapainoon ja unen laatuun.

 

Kirja on tarkoitettu ikääntyville, iäkkäille ja heidän omaisilleen sekä hoitotyöntekijöille, jotka saavat tietoja ja konkreettista opastusta universtastoimintaan, neuvonta- ja ohjaustoiminnan sekä lääkevieroitusten järjestämisestä vanhustenhuollossa.

 

Kirjapaja 2007. Hinta: 20 € (sis. ALV) + 5 €

 

Aila Vallejo Medina, Sirpa Vehviläinen,

Ulla-Maija Haukka, Virpi Pyykkö ja Sirkka-Liisa Kivelä

Vanhustenhoito

Laadukkaassa vanhustenhoidossa tarvitaan osaajia, joilla on syvällistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa vanhenemisesta. Vanhustenhoito ohjaa lukijansa vanhusten maailmaan. Kirja on perusteellinen katsaus kysymyksiin, joita vanhustyössä kohdataan. Kirjan asiantunteva sairausoireiden käsittely auttaa ymmärtämään vanhustenhoidon laajaa kokonaisuutta.

 

Vanhustenhoito on tarkoitettu ensisijaisesti oppikirjaksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluihin, mutta myös lääketieteen opiskelijat voivat saada kirjasta kiinnostavia virikkeitä.

 

WSOY 2006. Hinta: 50 € (sis. ALV) + 5 €

 

Sirkka-Liisa Kivelä

Vanhusten lääkehoito

Professori Sirkka-Liisa Kivelä kertoo kirjassaan vanhenemisen vaikutuksista lääkehoitojen toteuttamiseen sekä iäkkäiden lääkehoitojen ongelmista ja esittää hyvän lääkehoidon periaatteita sekä keinoja haitta- ja yhdysvaikutusten estämiseksi.

 

Vanhenemiseen liittyvien muutosten johdosta lääkkeet hajoavat ja poistuvat iäkkäiden elimistöstä hitaasti. Tästä syystä vanhukset tarvitsevat pienempiä lääkeannoksia kuin keski-ikäiset. Lääkkeiden haittavaikutukset iäkkäänä ovat erityyppisiä kuin työikäisenä.

 

Kirja on tarkoitettu terveydenhuollon ammattikoulutuksen saaneille: lääkäreille, sairaanhoitajille, lähi- ja perushoitajille, fysioterapeuteille, kuntohoitajille sekä koko alan perus- ja täydennyskoulutukseen. Se soveltuu myös vanhustyössä toimivien sosiaalialan koulutuksen saaneiden täydennyskoulutukseen.

 

Tammi 2004. Hinta: "Määrittele itse" + 5 €

 

Mauri Akkanen

Mauri Akkanen – Kuolemajärveltä Akkalan kylästä Akkasen talosta

Mauri Akkasen elämänkerta kuvastaa 30-luvulla syntyneen elämänvaiheita ja niiden kautta Suomen muutoksia sodan jälkeen.

 

2011. Hinta: 15 € (sis. ALV) + 5 €

 

Mauri Akkanen ja Sirkka-Liisa Kivelä

Muistelemme

Tämän kirjan tavoitteena on edistää valokuvien ja kysymysten avulla ikääntyvien ja iäkkäiden muistelua yksin, ystävän kanssa ja ryhmässä. Ryhmämuistelun tulisi kuulua kaikkeen vanhustyöhön. Kirjan loppuun on kirjoitettu konkreettisia ohjeita järjestöjen, seurakuntien, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon toimintana ryhmämuisteluita ohjaaville henkilöille.

 

Tämä kirja soveltuu hyvin iäkkäiden ja muistisairaiden muisteluryhmiin. Kirjassa on aihepiireittäin jaoteltuja vanhoja valokuvia, joihin liittyy keskusteluaiheita muistelua varten.

 

2008. Hinta: 10 € (sis. ALV) + 5 €

 

Mauri Akkanen

Tätini Impi – 102 vuotta Kivennavalta

Tässä kirjassa kerrotaan 103-vuotiaana kuolleen Impi Seppäsen elämän kautta Karjalan tapahtumista, elämästä Kivennavalla, venäläisten hyökkäyksistä ja sotatoimista, Impin kahdesta evakkomatkasta lehmineen turvaan miehittämättömään Suomeen sekä Impin kohtaloista sodan jälkeisessä tynkä-Suomessa.

 

Kirja sopii hyvin ikääntyneiden muistelukirjaksi sekä pohjaksi muisteluryhmille. Teksti on kirjoitettu isoilla kirjaimilla, joten se on helppolukuista. Kirjan lopussa on vinkkejä muisteluryhmille keskustelun ja muistelujen pohjaksi.

 

2005. Hinta: 10 € (sis. ALV) + 5 €

 

Mauri Akkanen

Isäni – Taipaleen taistelija

Mauri Akkanen kertoo kirjassaan isänsä, konekivääriampuja Väinö Akkasen muistelmat talvisodasta. Väinö Akkanen taisteli Taipaleenjoen rannalla – paikassa, joka ei murtunut vaikeassa sodassa vieraan valtion hyökääjien tunkeutuessa maahamme. Kirjansa alussa Mauri Akkanen kertoo rajaloukkauksista ennen talvisotaa, sodan uhkasta ja varusteluista hyökääjien uhatessa maatamme. Isänsä muistelmiin perustuen hän myös kuvaa Karjalan vilkasta talous- ja kulttuurielämää ennen talvisotaa ja luo näin kuvan menetetyn alueen väestön korkeasta tasosta ja alueen hyvinvoinnista. Sodan kauhujen kuvauksiin sisältyy myös huumoria palaneen saunan tarinan ja suomalaisten sotilaiden veljellisen toiminnan muodossa. Kirja päättyy kotiin paluuseen ja rakkaan vaimon tapaamiseen sodan loputtua samalla totuudenmukaisesti esittäen vaikeudet normaaliin elämiseen sopeutumisessa nälän ja pelon kuukausien jälkeen.

 

Tämä kirja sopii hyvin iäkkäiden muistelupiireihin, lahjaksi isänpäivänä, syntymäpäivänä, jouluna tai perinteen siirtämiseksi lapsille ja nuorille.

 

Gummerus Kirjapaino Oy 1999. Hinta: 20 € (sis. ALV) + 5 €